Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 4 grudnia 2020 roku

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2020 » Obwieszczenia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 4 grudnia 2020 roku

Podtytuł: sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na: Budowie odcinka elektroenergetycznej linii SN 15kV, eN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 911, 910, 926, 925, 1343, 978, 976, 977, 974, 975, 973, 972, 1932, 971, 970, 1345, 1019/1, 1019/2, 1018, 1017, 1016, 1015, 1013, 1012, 962, 967, 968, 969, 966, 965, 964, 963, 1000/1, 1000/2, 998, 997, 999, 996/3, 996/4, 884, 883, 880/2, 879, 878/2, 1344, 878/1, 995/1, 995/2, 1004, 1005/2, 1005/1, 1006/2, 1006/1, 1342/2, 1010/1, 1088/3, 1088/1, 1087/1, 1342/1, 1059/2, 1065/1, 1065/6, 2044/4, 1067/1, 2044/2, 2043/6, 2044/3, 1084/3, 1065/5, 1065/7, 1064/1, 1063/5, 1063/3, 1062/1, 1060/5, 1060/7, 1060/9, 1060/10, 1053/1, 1346, 1050/1, 1049/2, 1043/12, 1049/1, 1043/11, 1043/9, 1043/7, 1036/3, 1037/1, 1068, 1032, 1033, 755/3, 1118, 1117/2, 1347, 1127, 1116, 111

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

            Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.11.2020 r., wpłynął wniosek Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A, Oddział Skarżysko – Kamienna ul. Piłsudzkiego 51, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Wiolettę Wojton, Wiśniówka 75, 26 – 050 Zagnańsk, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na:

  • Budowie odcinka elektroenergetycznej linii SN 15kV, eN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 911, 910, 926, 925, 1343, 978, 976, 977, 974, 975, 973, 972, 1932, 971, 970, 1345, 1019/1, 1019/2, 1018, 1017, 1016, 1015, 1013, 1012, 962, 967, 968, 969, 966, 965, 964, 963, 1000/1, 1000/2, 998, 997, 999, 996/3, 996/4, 884, 883, 880/2, 879, 878/2, 1344, 878/1, 995/1, 995/2, 1004, 1005/2, 1005/1, 1006/2, 1006/1, 1342/2, 1010/1, 1088/3, 1088/1, 1087/1, 1342/1, 1059/2, 1065/1, 1065/6, 2044/4, 1067/1, 2044/2, 2043/6, 2044/3, 1084/3, 1065/5, 1065/7, 1064/1, 1063/5, 1063/3, 1062/1, 1060/5, 1060/7, 1060/9, 1060/10, 1053/1, 1346, 1050/1, 1049/2, 1043/12, 1049/1, 1043/11, 1043/9, 1043/7, 1036/3, 1037/1, 1068, 1032, 1033, 755/3, 1118, 1117/2, 1347, 1127, 1116, 1115, 1132, 1133, 1134, 753, 754/6, 1119, 749, 747, 744 oraz 740 położone w miejscowości Nowa Słupia oraz 186 położonej w miejscowości Stara Słupia, gmina Nowa Słupia.

- podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.12.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia wystąpił do Starosty Kieleckiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

       Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Słupia

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Stara Słupia

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

Data wywieszenia obwieszczenia 04.12.2020 r. – 18.12.2020 r.

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-04 15:08

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.