Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 17 listopada 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Burmistrza 2020 » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 17 listopada 2020 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja Nowej Słupi”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja Nowej Słupi”. Ogłoszenie wraz z Regulaminem naboru zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Nowa Słupia http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/ w zakładce „REWITALIZACJA” oraz na stronie głównej samorządu Gminy Nowa Słupia tj. www.nowaslupia.pl

§ 2

Wyznacza się termin składania ofert od  18.11.2020r. do 10.12.2020r.

§ 3

Powołuje się Komisję do oceny formalnej i merytorycznej ofert w składzie:

1 Włodzimierz Zaręba - przewodniczący

2 Joanna Stachura

3 Rafał Graczkowski

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia Burmistrza 2020.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-17 10:28

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-11-17 10:26

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.