Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 października 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Obwieszczenia 2020 » Obwieszczenia » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 29 października 2020 r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na działkach oznaczonych nr ewid.: 338, 344, 400, 403/2, 404/1, 404/2, 403/1, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567/2, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 577/10, 578/2, 629, 631, 634, 639, 649/2, 664, 665, 667/1, 667/2, 676, 649/1, 721/1, 721/2, 721/3 w miejscowości Mirocice, gmina Nowa Słupia.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w zw. z toczącym się na wniosek Pana Józefa Felińskiego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor, działającego z pełnomocnictwa Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

  1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na działkach oznaczonych nr ewid.:
  •  338, 344, 400, 403/2, 404/1, 404/2, 403/1, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567/2, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 577/10, 578/2, 629, 631, 634, 639, 649/2, 664, 665, 667/1, 667/2, 676, 649/1, 721/1, 721/2, 721/3 w miejscowości Mirocice, gmina Nowa Słupia.

- podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.10.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zakończył postępowanie uzgodnieniowe w powyższej sprawie. Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie podjęta decyzja główna. 

       Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. Nr 21.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Mirocice

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

Data wywieszenia obwieszczenia 29.10.2020 r. – 12.11.2020 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-10-29 12:15

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-10-29 12:11

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.