Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Miejskiej

Wyświetl stronę główną » Komunikaty Rady Miejskiej » Posiedzenie XXXI Sesji Rady Miejskiej

Podtytuł: 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Posiedzenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się
24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z:
  1. XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  2. XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  3. XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/58/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nowa Słupia oraz jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg,
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.
  6. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  7. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/23/15 rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia,
  8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/31/20 rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  10. w sprawie zniesienia ograniczeń handlu na targowisku w Rudkach,
  11. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
  12. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,
  13. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej),
  14. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia jako organu wykonawczego,
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-22 08:16

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2020-06-22 08:15

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdy czwartek 10.00-12.00
pok. nr 3 na parterze


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.