Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podtytuł: Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że w dniu 06.10.2020 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057.) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.10.2020 r. do 15.11.2020 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 9.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nie udzielono w roku 2020 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje.

Głównym celem zadania jest wybór i gratyfikacja najlepszych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi oraz Zespołu Szkół w Rudkach, osiągających zarówno wysokie wyniki w nauce jak i działających na rzecz lokalnej społeczności. Realizacja zadania przyczyni się do rozwijania zainteresowań intelektualnych, artystycznych oraz społecznych a także do angażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia to 9.000,00 zł.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres : urzad@nowaslupia.pl, faksem 41 317 72 21 lub dostarczyć na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-10-08.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-10-08 14:12:20.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-10-08 14:12:20.
czytano: 46 razy, id: 7145
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-08
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-08
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-08
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia