Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiponiedziałek, 26 października 2020 r.

imieniny: Lucyna, Lutosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na

Strona główna » Obwieszczenia » Obwieszczenia 2020 » Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na

Podtytuł: na najem lokalu użytkowego Nr 5 o pow. 105,43 m² na czas określony 10 lat znajdującego się w budynku Nr 10 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach położonego na działce nr 578/11, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą numer KW KI 10/00063014/2 – dla nieruchomości gruntowej.

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego Nr 5 o pow. 105,43 m²  na czas określony 10 lat znajdującego się w budynku  Nr 10 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach położonego na działce nr 578/11, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą numer KW KI 10/00063014/2 – dla nieruchomości gruntowej.

Lokal składa się z 4 pomieszczeń i sanitariatu. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynosi 5,00 zł  za 1m² pow. użytk. netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020r. o godz.10 w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Nowej Słupi, ul. Staszica 18 pokój 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowej Słupi BS Ostrowiec Św. O/ Nowa Słupia Nr 35 8507 0004 2007 7006 0381 0025

w terminie nie później jak 3 dni przed terminem przetargu.

Wpłacenie wadium i przystąpienie do przetargu oznacza, iż osoby biorące udział w nim wyrażają zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu i podporządkowują się postanowieniom w niej zawartym.

Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się w dniach od 1 do 9 października 2020r.

Z projektem umowy najmu można zapoznać się na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl oraz w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Nowej Słupi, ul. Staszica 18 pokój 13.

Zastrzega się prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lokal nie jest obciążony.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Czynsz najmu oraz opłata za centralne ogrzewanie będzie płatny do dnia 30-tego każdego miesiąca. Pozostałe opłaty będą płatne w terminach wynikających z faktur wystawionych przez dostawców mediów na podstawie odrębnych umów.

Przetarg nie dotyczy wyposażenia i wystroju wnętrza lokalu.

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu oraz wpłaconego wadium.

Wadium wpłacone przez licytanta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej. Wadia wpłacone przez pozostałych licytantów podlegają zwrotowi nie później niż następnego dnia po przetargu.

Przystępujący do przetargu składa  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia się przetargu.

Stawkę minimalnego postąpienia w licytacji ustala się na 0,50 zł za 1 m²  pow. użyt. lokalu.

W przetargu nie mogą brać udziału aktualni dłużnicy Gminy Nowa Słupia.

Kontakt telefoniczny: 41-31-77-622

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Wiadomość o tym zostanie podana do publicznej wiadomości

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia 2020.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-09-24.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:01:52.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-09-24 09:01:52.
czytano: 75 razy, id: 7108
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-24
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia