Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiponiedziałek, 26 października 2020 r.

imieniny: Lucyna, Lutosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: po drugim przetargu na najem lokalu użytkowego Nr 1 znajdującego się w budynku Nr 7 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach położonego na działce nr 577/8, o pow. 89,94 m² , dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą numer KW KI 10/00037876/9 – dla nieruchomości gruntowej.

 Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ogłasza rokowania po drugim przetargu na najem lokalu użytkowego Nr 1 znajdującego się w budynku  Nr 7 przy ul. Spółdzielczej w Rudkach położonego na działce nr 577/8, o pow. 89,94 m² , dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą  numer KW KI 10/00037876/9 – dla nieruchomości gruntowej.

Okres najmu- 10 lat. Lokal jest wolny od obciążeń.

Lokal składa się z jednego pomieszczenia i sanitariatu. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną.

Przetargi na zbycie nieruchomości odbyły się: pierwszy przetarg w dniu 27.04.2020r., drugi przetarg w dniu 02.07.2020r., postępowania te skończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 5,00 zł  za 1m² pow. użytk. Netto.

Osoby zainteresowane udziałem w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach (w zamkniętych i opisanych kopertach - rokowanie dotyczy lokalu użytkowego Rudki ul. Spółdzielcza 7) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15 w Nowej Słupi najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenia, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę,
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
  6. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100,00 zł należy na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowej Słupi BS Ostrowiec Św. O/ Nowa Słupia:

Nr 35 8507 0004 2007 7006 0381 0025

w terminie nie później jak 3 dni przed terminem rokowań. 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, którego zgłoszenie zostało wybrane nie podlega zwrotowi
i zalicza się ją na poczet pierwszej czynszu. Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu rokowań. W razie uchylenia się uczestnika, którego zgłoszenie zostało wybrane od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi

Rokowania odbędą się w dniu 27 października 2020r. o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Nowa Słupia, ul. Staszica 18, pokój Nr 5 w Nowej Słupi.

Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się w dniach od 8-19 czerwca 2020r. Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem tel. 41-31-77-622

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Czynsz najmu będzie płatny do 30-tego każdego miesiąca. Pozostałe opłaty będą płatne w terminach wynikających z faktur wystawionych przez dostawców mediów na podstawie odrębnych umów.

Kategoria główna artykułu to: Obwieszczenia 2020.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-09-24.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-09-24 08:59:04.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-09-24 08:59:04.
czytano: 60 razy, id: 7107
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-24
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-09-24
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-24
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia