Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiponiedziałek, 26 października 2020 r.

imieniny: Lucyna, Lutosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Konkurs ofert na najem kotłowni znajdującej się w budynku w Rudkach przy ulicy Górniczej 5B

Strona główna » P R Z E T A R G I i INNE ZAM. » Konkurs ofert na najem kotłowni znajdującej się w budynku w Rudkach przy ulicy Górniczej 5B

Podtytuł: o powierzchni 30,21 m² na czas określony od 1.10.2020 do 31 maja 2021 r.

 Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ogłasza konkurs ofert na najem kotłowni znajdującej się w budynku przy ulicy Górniczej 5B o powierzchni 30,21 m²  na czas określony od 1.10.2020 do 31 maja 2021 r.

Kotłownia wyposażona jest w dwa piece. Kotłownia dostarcza ciepło do  budynków wielolokalowych przy ulicy Górniczej 5B i 8.

Ze stanem technicznym kotłowni można zapoznać się w dniu 21-25 wrzesień 2020r.

Najemca zobowiązany jest dostarczyc ciepło do w/w budynków w sposób nieprzerwalny przez cały okres trwania umowy.

Najemca zobowiązany jest do posiadania wszelkich wymaganych prawem uprawnień do obsługi urządzeń kotłowni lub osób posiadających takie uprawnienia (oświadczenie w formularzu ofertowym).

Projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zastrzega się prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyn.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 30-tego każdego miesiąca. Pozostałe opłaty będą płatne
w terminach wynikających z faktur wystawionych przez dostawców mediów na podstawie odrębnych umów.

Minimalna stawka czynszu 5 zł netto/m².

Przy wyborze oferty Ogłaszający będzie kierował się najwyższą ofertą.

W toku badania i oceny ofert Ogłaszający może żądać od Najemcy uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez  Najemców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

Ofertę należy złożyć w wybranej formie:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia,
  • przesłać na adres mailowy:    urzad@nowaslupia.pl
  • Przesłać faksem na numer:     (41) 31-77-221

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2020r. do godz. 12.00

Uwaga:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

2) Kwestionariusz przesyłany drogą e-mail - po podpisaniu powinien być zeskanowany 
     i dopiero w takiej formie przesłany.

3) Telefon do kontaktu w sprawie konkursu: Magdalena Gąsior 41 31-77-622.

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-09-17.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-09-17 13:36:26.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-09-17 13:36:26.
czytano: 52 razy, id: 7098
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-17
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-17
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-17
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-17
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia