Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiśroda, 28 października 2020 r.

imieniny: Narcyz, Serafin

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 17 września 2020 r.

Strona główna » Obwieszczenia » Obwieszczenia 2020 » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 17 września 2020 r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na działkach oznaczonych nr ewid.: • 338, 344, 400, 403/2, 404/1, 404/2, 403/1, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567/2, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 577/10, 578/2, 629, 631, 634, 639, 649/2, 664, 665, 667/1, 667/2, 676, 649/1, 721/1, 721/2, 721/3 w miejscowości Mirocice, gmina Nowa Słupia.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 17 września 2020 r.

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 § 1 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

            Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.09.2020 r., wpłynął wniosek Pana  Józefa Felińskiego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDEX”, ul. G. Morcinka 7, 59-400 Jawor, działającego z pełnomocnictwa Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegający na:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na działkach oznaczonych nr ewid.:
  •  338, 344, 400, 403/2, 404/1, 404/2, 403/1, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567/2, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 576, 577/10, 578/2, 629, 631, 634, 639, 649/2, 664, 665, 667/1, 667/2, 676, 649/1, 721/1, 721/2, 721/3 w miejscowości Mirocice, gmina Nowa Słupia.

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powołując się na art. 10 § 1 kpa informuje się, iż strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

            Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pok. Nr 21.

            Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek  15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Mirocice

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl

Data wywieszenia obwieszczenia 17.09.2020 r. – 01.10.2020 r.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-09-17.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-09-17 11:31:31.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-09-17 11:31:31.
czytano: 44 razy, id: 7097
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-22
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia