Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 6 sierpnia 2020 r.

imieniny: Jakub, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: 22 lipca 2020 r. godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Nowa Słupia z 2019r. tj.:
 • bilans z wykonania budżetu, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2019r.,
 • bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2019r.,
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2019r.,
 • rachunek zysków i strat jednostki Gminy Nowa Słupia sporządzony na dzień 31.12.2019r.
  1. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  2. Uchwałą Nr 24/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia
   17 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i  Gminy Nowa Słupia za 2019 rok.
 1. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019.
 2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2019 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dawid Marzec

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-07-17.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-07-17 15:16:05.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-07-17 15:16:05.
czytano: 71 razy, id: 6991
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-17
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia