Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiponiedziałek, 20 maja 2019 r.

imieniny: Bazylego, Bernardyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do składania ofert w ramach Programu Integracji Społecznej

Strona główna »  » Archiwum - konkursy » Zaproszenie do składania ofert w ramach Programu Integracji Społecznej

Wójt Gminy Nowa Słupia zaprasza do składania ofert na realizację Usług Integracji Społecznej. Gmina na lata 2008 - 2009 uzyskała 493 293,48 zł dotacji z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów  Wiejskich. W roku ubiegłym wykorzystano 161 422,00 zł.(t.j. 1/3 kwoty przyznanych środków). Na rok 2009 przeznaczono na realizację usług  kwotę 331 871,48 zł (z czego 10 000,00 zł przeznaczono na usługi szkoleniowe).

 

Oferty można składać w czterech kategoriach:

 

1.       Usługi dla osób starszych

 

Pomoc osobom starszym poprzez:

 

- organizację sesji naukowych, pogadanek prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowana kadrę z zakresu np. medycyny, żywienia, psychologii – dostępność usługi dwa razy w miesiącu po  dwie godziny,

 

- wolontariat na rzecz osób starszych,

 

- transport osób niepełnosprawnych,

 

- organizację usług opiekuńczych dla osób starszych (np. w formie opiekunki domowej) – dostępność usługi trzy razy w tygodniu po trzy godziny dziennie,

 

- organizację zajęć integracyjnych, np. w formie warsztatów itp.,

 

- organizację spotkań okolicznościowych, ognisk i wyjazdów integracyjnych,

 

 

 

Kwota alokacji w/w usługi  wynosi: 75 000,00 zł.

 

 

 

2.      Usługi dla dzieci i młodzieży

 

 

 

Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych poprzez:

 

- tworzenie świetlic środowiskowych w celu zagospodarowania czasu wolnego – dostępność usługi pięć dni w tygodniu po cztery godziny dziennie,

 

- organizację zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, komputerowych itp. – dostępność usługi pięć dni w tygodniu po dwie godziny,

 

- organizację wycieczek, rajdów i innych zajęć integracyjnych,

 

- prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce – dostępność usługi pięć dni w tygodniu po trzy godziny,

 

- punkt porad specjalistycznych (np. logopedycznych, prawniczych, psychologa, pedagoga) prowadzony przez odpowiednio wykwalifikowana kadrę – dostępność usługi dwa razy w tygodniu po dwie godziny,

 

- zajęcia z rytmiki, terapii pedagogicznej, nauka j. obcych, itp. – dostępność usługi dwa razy w tygodniu po jednej godzinie,

 

 

 

Kwota alokacji w/w usługi  wynosi: 154 653,60 zł

 

 

 

3.      Usługi dla rodzin

 

 

 

Poprawa warunków funkcjonowania rodzin mających na celu pobudzenie aktywności społecznej oraz rozwój lokalnych inicjatyw poprzez integrację lokalnego środowiska;

 

- utworzenie mini przedszkola, klubu przedszkolaka lub inne – dostępność usługi pięć dni w tygodniu po minimum 3,5 godziny dziennie,

 

- zajęcia integracyjne – warsztaty rodziców i dzieci, turnieje i festyny rodzinne, spotkania kulturalno – naukowe,

 

- opieka dla dzieci w wieku szkolnym poprzez m.in. organizację półkolonii – dostępność usługi pięć dni w tygodniu po sześć godzin dziennie,

 

- wsparcie dla rodzin osób uzależnionych i z problemami różnego typu w zakresie doradztwa: prawnego, zawodowego, psychologicznego, itp., spotkania prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowana kadrę – dostępność usługi dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

 

 

 

Kwota alokacji w/w usługi  wynosi: 53 500,00 zł.

 

 

 

4.      Usługi dla społeczności lokalnej – usługi łączone dla dzieci, młodzieży i osób starszych

 

Działania dotyczące poznawania tradycji i dziedzictwa kulturowego naszego regionu, organizowanie spotkań wiejskich – pogadanek oraz działania dotyczące integracji społeczność lokalnej np. w formie imprez integracyjno - rozrywkowych dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia.

 

 

 

Kwota alokacji w/w usługi  wynosi: 38 717,88 zł.

 


Usługi winny być zrealizowane w terminie od 11.05.2009 do 31.12.2009 r.

 

 Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
• usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
• usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 


Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2009 r. o godz. 15:00. 

 

 Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, dnia 20 kwietnia  2009 r. (tj. poniedziałek), o godzinie 14.00 .

 

 

 

 Więcej informacji dostępne w Zaproszeniu do składania ofert załączonym poniżej . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2009-04-14 10:50:38.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2009-04-14 10:50:38.
czytano: 1287 razy, id: 672
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-05-19
Aktualizacja
Mariusz Trepka

2009-04-29
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2009-04-20
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2009-04-16
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2009-04-16
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2009-04-16
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2009-04-14
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2009-04-14
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2009-04-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2009-04-14
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia