Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiponiedziałek, 24 lutego 2020 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na posiedzenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 30 października 2019 r.

Strona główna » Komunikaty Rady Miejskiej » Zaproszenie na posiedzenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 30 października 2019 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki z 53 Dymarek Świętokrzyskich.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Nowa Słupia w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi o zbiorczym zestawieniu oświadczeń majątkowych radnych.
 9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o zbiorczym zestawieniu oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 3. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nowa Słupia,
 4. w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Rudki,
 5. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok,
 6. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
 7. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Słupia położonej w obrębie ewidencyjnym Skały na rzecz użytkownika wieczystego,
 9. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych
  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowa Słupia w prawo własności tych gruntów.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                      Przew. Rady Miejskiej
                                                          /-/ Jerzy Roman

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-10-29.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-10-29 07:44:09.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-10-29 07:44:09.
czytano: 112 razy, id: 6522
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-29
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-10-29
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia