Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupisobota, 30 maja 2020 r.

imieniny: Feliksa, Ferdynanda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 30 maja 2019 r.

Strona główna » Rada Miejska » Komisje Rady Miejskiej » Zaproszenie na posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 30 maja 2019 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z:
  1. IX sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2019r.,
  2. X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 16 maja 2019r.
 4. Przedstawienie informacji na temat programu „Czyste Powietrze”.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi za 2018r.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Nowa Słupia.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie gminy Nowa Słupia,
  4.  w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T Bodzentyn – Celiny – Wola Szczygiełkowa – Dębno – Jeziorko od km: 7 + 830 do km: 8 + 930”,
  5. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0632T Sosnówka – Osiedle Górne – Włochy od km: 5 + 770 do km: 6 + 170”,
  6. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
   w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  7. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat a także trybu ich pobierania,
  8. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 dotyczącej przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023,          
  9. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Społecznej w Nowej Słupi,
  10. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowa Słupia Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. i ponowne rozpatrzenie petycji w sprawie zbadania i zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej o nazwie ul. Łazy R352072T ”,
  11. w sprawie zmiany składu osobowego komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu
   i spraw społecznych,
  12. w sprawie zmiany składu osobowego komisji ds. gospodarki mieszkaniowej,
  13. w sprawie zmiany składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji,
 10. Sprawy różne.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  /-/Jerzy Roman

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-05-24.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:05:59.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-05-24 15:05:59.
czytano: 174 razy, id: 6246
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-24
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-05-24
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia