Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupipiątek, 18 września 2020 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 21 marca 2019 r.

Strona główna » Komunikaty Rady Miejskiej » Zaproszenie na posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 21 marca 2019 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 18 lutego 2019r.,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na temat postępów wdrażania LSR, prezentacji celów, przedsięwzięć i warunków przyznawania dofinansowania w ramach naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia,
  4. w sprawie zmiany uchwały  NR XLIX/15/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia,
  5. w sprawie  zmiany uchwały  Nr L/36/2018  Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  6. w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  7. w sprawie wystąpienia Gminy  Nowa Słupia ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”,
  8. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej
   o nazwie „Moje Boisko Orlik 2012”,
  9. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  10. w sprawie aktualizacji strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na lata 2016 – 2023,
  11. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowa Słupia,
  12. w sprawie odmowy uwzględnienia do usunięcia naruszenia prawa.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                /-/Jerzy Roman

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-03-18.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-03-18 08:30:11.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-03-18 08:30:11.
czytano: 156 razy, id: 6124
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-18
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia