Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiśroda, 19 czerwca 2019 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia. 28 grudnia 2018 r. g. 11.00

Strona główna » Komunikaty Rady Miejskiej » Zaproszenie na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia. 28 grudnia 2018 r. g. 11.00


Uprzejmie informuję, że posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Nowa Słupia odbędzie się 
28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie protokołu z III Sesji Rady Gminy Nowa Słupia, która odbyła się dnia 17 grudnia 2018r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działań pomiędzy sesjami. 
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/104/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2018 rok,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok, 
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
7) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci 
i uczniów” na lata 2019-2023,
8) w sprawie  zmiany uchwały Nr III/24/08  Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Słupia do tworzonego Stowarzyszenia –Lokalna Grupa Działania pn. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu,
10) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                             /-/Jerzy Roman

Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2018-12-21.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2018-12-21 18:37:42.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2018-12-21 18:37:42.
czytano: 94 razy, id: 5980
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-21
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2018-12-21
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia