Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiniedziela, 21 lipca 2019 r.

imieniny: Daniel, Wawrzyniec

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy. 28 grudnia 2018 r. g.9.00

Strona główna » Komunikaty Rady Miejskiej » Zaproszenie na posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy. 28 grudnia 2018 r. g.9.00

Na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Gminy Nowa Słupia będącego załącznikiem do uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Słupia  uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
4.Przestawienie protokołu z wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy odbytego w dniu 14 grudnia 2018r.
5. Zaopiniowanie uchwał:
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2018 – 2031,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/104/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2018 rok,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok,
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
7) w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowa Słupia „Dożywianie dzieci 
i uczniów” na lata 2019-2023,
8) w sprawie  zmiany uchwały Nr III/24/08  Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Słupia do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej,
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/73/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia jako jednostki obsługującej oraz nadania mu statutu,
10)w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywana.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                             /-/Jerzy Roman

Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2018-12-21.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2018-12-21 18:30:48.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2018-12-21 18:30:48.
czytano: 82 razy, id: 5979
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-21
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2018-12-21
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2018-12-21
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia