Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiniedziela, 21 lipca 2019 r.

imieniny: Daniel, Wawrzyniec

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Podtytuł: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty w Starej Słupi „Szklany Dom”

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju oświaty w Starej Słupi „Szklany Dom”

 

            Wójt Gminy Nowa Słupia informuje, że w dniu 29.08.2018r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie  na rzecz rozwoju oświaty w Starej Słupi „Szklany Dom” złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. ) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 10.09.2018r. do 30.11.2018r.  a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Nowa Słupia nie udzielono w roku 2018 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starej Słupi o wymiarach dostosowanych do uwarunkowań terenowych (warunki gruntowe, wolna przestrzeń) o nawierzchni poliuretanowej z wyrysowanymi liniami boisk wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną,
w tym 2 boiska do siatkówki, 2 boiska do koszykówki oraz piłkochwyty. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Nowa Słupia to 10.000,00 zł.

Wobec powyższego Wójt Gminy Nowa Słupia w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można przesłać drogą mailową na adres: urzad@nowaslupia.pl, faksem 41 317 72 21 lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2018-08-30.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2018-08-30 15:30:04.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2018-08-30 15:30:04.
czytano: 88 razy, id: 5764
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-08-30
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2018-08-30
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia