Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi



poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

imieniny: Boguta, Bogusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁY

Strona główna » Uchwały » UCHWAŁY



UCHWAŁY

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst pierwotny)
Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95) z późniejszymi zmianami organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2003-07-11 13:53:49.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2003-07-11 13:53:49.
czytano: 3147 razy, id: 2978
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2004-01-14
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2003-07-11
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2003-07-11
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2003-07-11
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Archiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia